Contributie bedragen

De bedragen “per jaar” worden eind januari geïncasseerd. De bedragen “per half jaar” worden in januari en juli geïncasseerd.

Bij inschrijving als atletieklid wordt eenmalig € 8,85 (jeugdleden) en € 15,= (senioren) aan administratiekosten in rekening gebracht.

De contributie is vooraf verschuldigd en gaat in vanaf het moment van inschrijving.  De lidmaatschapsperiode is steeds gelijk aan een kalenderjaar. Indien aanmelding gedurende het kalenderjaar plaats vindt wordt de verenigingsbijdrage naar rato (van de resterende periode van het jaar) toegepast.

De contributie wordt berekend op basis van de leeftijd, die in het betreffende kalenderjaar wordt bereikt.

Gezinskorting van 50% van de verenigingscontributie (niet de bondsafdrachten / het inschrijfgeld) wordt verleend voor het derde en volgende lid van een gezin. De korting wordt toegepast op het laagste verenigingscontributiebedrag.

Afschrijven van het contributiegeld vindt plaats door automatische incasso.

Opzegging is uitsluitend schriftelijk (of per e-mail aan: ledenadm@avdaventria.nl).
* Voor sporters waarvan de contributie één keer per jaar vervalt (zoals bosrecreanten) kunnen één keer per jaar opzeggen (per 31/12). De opzegging dient dan tot uiterlijk 1 maand voor einde van het kalenderjaar; dat wil zeggen vóór 1 december te zijn ontvangen.

* Voor sporters waarvan de contributie twee keer per jaar vervalt (zoals baanatleten) kunnen twee keer per jaar opzeggen.
(per 30/6 en per 31/12) De opzegging dient dan tot uiterlijk 1 maand voor einde van het kalender-halfjaar; dat wil zeggen vóór 1 juni of vóór 1 december te zijn ontvangen.

Contributie bedragen 2021:

Categorie Verenigingsbijdrage  Afdracht aan AtletiekUnie Licentiekosten Inschrijfgeld wedstrijden
Minipup € 57,12   per half jaar € 15,90   per jaar
Pupillen 8 t/m 11 jaar € 73,08   per half jaar € 15,90   per jaar €    8,60    per jaar € 25,00   per jaar
Junioren 12 t/m 15 jaar € 73,08   per half jaar € 16,80   per jaar €  15,30   per jaar € 25,00   per jaar
Junioren 16 t/m 18 jaar € 73,08   per half jaar € 16,80   per jaar €  15,30   per jaar
G-atleten € 73,08   per half jaar € 18,15   per jaar
Senioren/baan- en wegatleet € 94,19   per half jaar € 18,15   per jaar €  24,50   per jaar
Bosrecreanten / Triami-gastlid € 63,00   per jaar € 18,15   per jaar
Donateurs € 31,50   per jaar
Senioren-convent € 42,00   per jaar

Geef een reactie