Accommodatieplan

In het beleidsplan 2010-2014 van onze vereniging hebben we ambities en doelstellingen geformuleerd. Dit plan met haar doelstellingen zijn in de algemene ledenvergadering gedeeld en er is ingestemd met de lijn die het bestuur hiermee inzet. Eén van de voorwaarden om de doelstellingen te gaan bereiken is dat we onze accommodatie in stand houden en op punten verbeteren.

Als bestuur willen we hiervoor nu een concretere handleiding en plan maken. We willen investeringen kunnen doen die afgeleid zijn van een gedragen visie en lange termijnplan. De voorwaarden, wensen en ideeën over de accommodatie willen we in kaart krijgen. Én de prioriteiten helder krijgen; wat is wenselijk en wat niet. Er zijn veel belanghebbenden zoals de leden; atleten en recreanten, trainers, beheercommissie, materialencommissie, wedstrijdcommissie, enzovoort. In welke mate zijn investeringen voorwaardelijk, of kan er beleid gemaakt worden vanuit de brede samenwerking met buren voor kleedruimten e.d. En waar moet een clubgebouw qua basisvoorzieningen nu en straks aan voldoen?

Het bestuur heeft Jantien Geerling en Piet-Hein de Leeuw gevraagd om hier een onderzoek in te doen en tot een advies te komen over keuzen. Het resultaat en advies wordt gepresenteerd aan de leden, we plannen vooralsnog op de Algemene ledenvergadering van 15 februari 2012.

Jantien en Piet-Hein zullen binnen de vereniging diverse mensen en commissies gaan “bevragen” door middel van een vragenlijst of stellingenlijst met aansluitend een interview. We rekenen er op dat iedereen hieraan zal mee werken, vanuit het belang van de eigen discipline én met oog voor de hele vereniging.

Niet iedereen ontvangt een enquête of verzoek tot interview. Wél nodigen we alle Daventrianen uit om mee te denken. Heb je een idee of opmerking over de accommodatie, of in de brede zin het gebruik of verbeteren ervan, meld dit dan.
Je kunt je reactie richten aan Jantien en Piet-Hein via de mail: straks@avdaventria.nl . Je reactie kun je doen tot en met de verjaardag van Sinterklaas (6 december a.s.)  We zijn heel benieuwd naar de ideeën, en het plan dat straks zal komen.

Alvast bedankt voor ieders medewerking aan het project van Jantien en Piet-Hein. Ze hebben een redelijk strakke planning, dus er kan wel eens een beroep worden gedaan op je flexibiliteit.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van AV Daventria 1906,

Anton Stolte
voorzitter

 

 

Geef een reactie