Masters

Er is binnen onze club ook een “Mastergroep baanatletiek” Dit is een groep enthousiaste sporters in de leeftijd van 29 – 59 jaar die op hun eigen niveau de technische atletiekonderdelen beoefenen.
De trainingen voor deze masters is op donderdagavond van 19:00 tot 20:30 uur. Je kunt vrijblijvend enkele keren mee trainen; meld je dan bij Jeroen Oosterwegel; de trainer van deze groep.

Geef een reactie