Contributie

Contributie bedragen 2019:

Categorie

Verenigingsbijsdrage (per halfj.)

Bondsafdracht (per jr)

Licentiekosten (per jr)

Inschrijfgeld wedstrijden (per jr)

minipup

€ 41,90

€ 14,60

pupil 8 t/m 11 jaar

€ 65,00

€ 14,60

€  7,95

€ 13,60

junior 12 t/m 15 jaar

€ 65,00

€ 15,40

€ 14,05

€ 13,60

junior 16 t/m 19 jaar

€ 65,00

€ 15,40

€ 14,05

g-atleten

€ 65,00

€ 15,40

senior/baanatleet- en wegatleet

€ 83,75

€ 16,65

€ 22,50

bosrecreant
Triami-gastlid

€ 56,00 (per jaar)

€ 16,65

donateur

€ 30,00 (per jaar)

senior-convent

€ 40,00 (per jaar)

– Bij inschrijving als atletieklid wordt eenmalig € 8,= (jeugdleden) en € 15,= (senioren) aan administratiekosten in rekening gebracht.

– De contributie is vooraf verschuldigd en gaat in vanaf het moment van inschrijving. Er mag drie keer op proef worden meegetraind. De lidmaatschapsperiode is steeds gelijk aan een kalenderjaar.

– De verschuldigde bedragen worden geïnd in januari (bosrecreant, senioren-convent en donateur) of in januari en juli (overige leden).

– Gezinskorting van 50% van de verenigingscontributie (niet de bondsafdrachten / het inschrijfgeld) wordt verleend voor het derde en volgende lid van een gezin. De korting wordt toegepast op het laagste verenigingscontributiebedrag.

– Afschrijven van het contributiegeld vindt plaats door verplichte automatische incasso.

– Opzegging is uitsluitend schriftelijk (of per e-mail aan: ledenadm@avdaventria.nl) mogelijk tot uiterlijk 6 weken voor einde van het kalenderjaar; dat wil zeggen voor 15 november.

.Ledenadministratie:
Bert en Monique Hulleman  (06 37314434),   ledenadm@avdaventria.nl

Bankrekeningnummer:
NL73 RABO 0118 2574 55   t.n.v. “Penningmeester AV Daventria 1906”


Overige inlichtingen:
G-atletiek:  L. Kooistra      (0570 608 698)       lienke@avdaventria.nl
Bosrecreanten: R. Muller    (0570 862 514)       rudy@mulhome.nl
Secretaris: J. Blankestijn    (06 55 345 318)     secretaris@avdaventria.nl

Geef een reactie