Recreatief Lopen

Recreatieve atletiek

Lopen doe je voor je plezier, voor je gezondheid of voor een andere goede reden. Je kunt natuurlijk alleen lopen maar wij weten dat samen lopen veel leuker is. Binnen onze vereniging zijn er veel groepen lopers die elk op zijn eigen niveau genieten van de loopsport.

1 Bosgroep

De bosgroep bestaat uit een grote enthousiaste groep recreatieve lopers die één, twee of drie keer per week trainen. De trainingen hebben overwegend een recreatief karakter. De begeleiding en behartiging van de bosgroep ligt bij de Recreatie Atletiek Commissie (RAC). Het is een van de commissies die het bestuur van AV Daventria 1906 bijstaan bij het uitvoeren van het beleid. Doelstelling van de RAC is de behartiging en begeleiding van de loopsport als onderdeel van de recreatie-atletiek in de ruimste zin van het woord.

2. Vrouwenlopen

Op woensdagmorgen loopt een enthousiaste groep vrouwen gezellig hard op de atletiekbaan. Ook dames die (nog) geen lid zijn van onze vereniging zijn welkom.