Organisatie & Contact

Organisatie
AV Daventria 1906 heeft zo’n 600 leden: actieve sporters en vrijwilligers die zich inzetten om de vele activiteiten in goede banen te leiden. Zonder de inzet van al deze enthousiaste mensen, zou het niet mogelijk zijn een bloeiende vereniging als Daventria draaiende te houden.

Bestuur
Het bestuur van onze vereniging bestaat op dit moment uit de volgende leden. De rollen en taken zijn als volgt verdeeld:

FunctieNaamTaakgebied
Voorzitter Jeroen Oosterwegel Vertegenwoordiging vereniging naar binnen en buiten, Beleidszaken
Penningmeester Lianne Bensing
Financiën 
Secretaris Hans Blankestijn Secretariaat
Algemeen Elleke Steenbergen Contactpersoon voor: Aangepast sporten, Bos- en Vrouwenloopgroep, Maatschappelijke trajecten, Loop je Lichter en het Deventer Sportbedrijf.
AlgemeenBart van Ingen SchenauClubhuisbeheer, Baanbeheer,
Algemeen Rob SnippeIJsselloop
Algemeen<vacature>Baanatletiek & Technische commissie, Wedstrijdorganisatie-commissie
Algemeen<vacature>Sponsoring,  PR & communicatie, Website (techniek), Clubkleding

De bestuursleden zijn bereikbaar via het contactformulier op deze website (zie “Contact” in het hoofdmenu).

Commissies
De vereniging kent diverse taakgebieden waarbinnen één of meerdere commissies vallen. Het bestuurslid voor het betreffende taakgebied is ook aanspreekpunt voor de betreffende commissie (zie onder Vereniging -> Organisatie -> Bestuur). 

Cross Commissie (Bunkercross)
De Cross Commissie heeft tot doel een volwaardige cross op niveau neer te zetten, met een uitdagend parcours, die met verschillende afstanden voor iedereen toegankelijk is. De Bunkercrosscommissie bestaant uit de volgende leden: Johan Kats, Bert Brendeke, Daphne Stroobants en Mirjam Timmermans. Ze zijn bereikbaar via het contactformulier op deze website (zie “Contact” in het hoofdmenu).

Jeugd Aktiviteiten Commissie (JAC)
De JAC heeft tot doel de betrokkenheid en binding onder de jeugd creëren door het organiseren van gezellige bijeenkomsten en feesten, zoals de jaarlijkse organisatie van een Sinterklaasavond, disco en het jeugdkamp. De JAC bestaat uit de volgende leden: Gwendolyne Lammersen en Marcel Kunst. De JAC-leden zijn zijn bereikbaar via het contactformulier op deze website (zie “Contact” in het hoofdmenu).

Evenementen Commissie
De evenementen commissie heeft als doel, betrokkenheid met elkaar en binding met onze club voor alle Daventrianen te vergroten door middel het organiseren van bijv. de nieuwjaarsborrel, de vrijwilligersavond of een ander feest. De evenementencommissie bestaat uit: Leon Hans en Lotte van de Put. De evenementen commissie is bereikbaar via de secretaris; zie hiervoor het contactformulier op deze website (zie “Contact” in het hoofdmenu).

Recreatie Atletiek Commissie (RAC)
De loopsport in de vorm van recreatieve wegatletiek valt bij AV Daventria 1906 onder de verantwoordelijkheid van de Recreatie Atletiek Commissie (RAC). Het is een van de commissies die het bestuur van de AV Daventria 1906 bijstaan bij het uitvoeren van het beleid. Doelstelling van de RAC is de behartiging en begeleiding van de loopsport als onderdeel van de recreatie-atletiek in de ruimste zin van het woord. Onder recreatieve atletiekbeoefening van de loopsport verstaan we een atletiekvorm, waaraan een ieder – binnen een bepaald kader – op eigen wijze kan deelnemen. Om de doelstelling te bereiken neemt de RAC de volgende taken op zich:
• De begeleiding en behartiging van de “bosgroep”;
• Organiseren van lezingen voor het werven van leden;
• Geven van cursussen op allerlei gebied voor de leden, bijvoorbeeld de loopcursus voor beginners;
• Zorgdragen voor een adequate bezetting van trainers en begeleiders van de bosgroep;
• Ontplooien van initiatieven voor andere vormen van recreatieve atletiek;
• Initiatieven voor het organiseren van/bij wedstrijden en/of evenementen.

De RAC bestaat uit de volgende leden: Anton Stolte, Daphne, Stroobants, Albert Broekhoff, Joost Berends en Rudy Muller. De RAC-leden zijn zijn bereikbaar via het contactformulier op deze website (zie “Contact” in het hoofdmenu).

Sponsorcommissie
De sponsorcommissie heeft als doel om de atletiekvereniging AV Daventria 1906 zoveel mogelijk financiële en andere middelen te verschaffen door hiervoor particulieren, zowel bedrijven als personen, als sponsor te werven en te behouden en daarmee overeenkomsten op maat af te sluiten tot wederzijds voordeel. Je kunt hen bereiken via het contactformulier op deze website (zie “Contact” in het hoofdmenu).

IJsselloop
De IJsselloop is bestuurlijk een aparte stichting en heeft tot doel het organiseren van de IJsselloop. Zie ook www.ijsselloop.nl : “De IJsselloop wil meer zijn dan een hardloopwedstrijd. Een keer per jaar toveren we de stad om in een sportief evenement voor jong en oud. We zijn er voor iedereen en meedoen is zeker zo belangrijk als winnen. Ook dit jaar maken we er weer een feestelijk stadsevenement van, voor alle deelnemers èn bezoekers.”
De IJsselloop is bereikbaar via het contactformulier op deze website (zie “Contact” in het hoofdmenu).  

Wedstrijd Organisatie Commisie (WOC)
De WOC organiseert alle baanatletiekwedstrijden van AV Daventria 1906. Jaarlijks worden er gemiddeld 5 baanwedstrijden georganiseerd. De WOC organiseert allerlei typen wedstrijden, waaronder competitiewedstrijden, stedenwedstrijden, werpdriekampen en clubkampioenschappen. De taken van de WOC zijn verdeeld in een aantal functies, zoals hieronder beschreven.

ContactgegevensFunctieTaken
Thomas Snel en Susan Lijzenga  Wedstrijdsecretaris Verwerking inschrijvingen
Klaarmaken startnummers en jurylijsten
Verwerking uitslagen
Nick OppersJurycoördinatorRegelen juryleden en wedstrijdofficials (wedstrijdleider, starter, scheidsrechter)
Organisatie jurycursussen
Siebrand Zoethout, Tino Verburg en Marcel KunstAlgemeen lidKlaarzetten en opruimen materialen
Bestellen medailles
Promotie voor de wedstrijd
Verslaglegging na de wedstrijd
Allerlei hand- en spandiensten op wedstrijddag

De WOC is bereikbaar via het contactformulier op deze website (zie “Contact” in het hoofdmenu) en via mail: wocavdaventria@gmail.com