Opzeggen

  • Vóór 1 december, schriftelijk of per email bij de ledenadministratie.  
  • Jeugdleden (pupillen en junioren C/D) kunnen hun lidmaatschap per 1 september tussentijds opzeggen.  
  • Bij opzegging ná 1 december dient zowel de contributie van AV Daventria als de bijdrage aan de Atletiekunie voor het komende jaar betaald te worden.