post

Vacature

Binnen onze vereniging zijn veel vrijwilligers actief; op zichtbare en soms ook op onzichtbare plaatsen. Een sportvereniging als de onze kan niet bestaan zonder het enthousiasme en de inzet van deze vrijwilligers. Help jij ook mee om Daventria mogelijk te maken? Hieronder staan enkele functies waarvoor we op zoek zijn naar één of meer gezellige Daventrianen. Overal geldt: “bij gelijke geschikheid gaat onze voorkeur uit naar een kandidaat zonder ervaring” 😉

Contactpersoon wedstrijdorganisatie

Ieder jaar organiseert Daventria ongeveer acht wedstrijden op haar eigen atletiekbaan. Om een goede en gezellige wedstrijd te kunnen organiseren is het belangrijk dat de baan op orde is, de inkoop voor de kantine geregeld is en ouders en deelnemers goed op de hoogte zijn van wat, waar en wanneer op stapel staat. Onze wedstrijdorganisatie-commissie organiseert de wedstrijden. De klussengroep is verantwoordelijk voor een goed beheerde baan en de inkoop-commissie regelt dat er een hapje en drankje te verkrijgen is in de kantine. Om de afstemming tussen deze verschillende partijen goed te laten verlopen zoeken we een contactpersoon wedstrijdorganisatie die aanspreekpunt is voor de wedstrijdorganisatie-commissie, bestuur, ouders/ouderleiders, klussengroep en kantinebeheer.

Neem voor meer informatie of bij interesse contact op met Elleke Steenbergen – elleke@avdaventria.nl

 

Contactpersoon trainerscommissie

Daventria is een bruisende vereniging met een divers aanbod trainingen voor verschillende leeftijden. Het trainingsprogramma voor de jeugd van 6 tot 18 jaar is een gevarieerd geheel waarin springen, werpen en rennen in spel, uitdaging en een hoop gezelligheid vorm krijgen. Goede trainingen krijgen vorm in een samenspel van afstemming met trainers, atleten, ouders en bestuur. Voor het vormgeven van deze afstemming zoeken wij een contactpersoon trainerscommissie.

Neem voor meer informatie of bij interesse contact op met Elleke Steenbergen – elleke@avdaventria.nl

 

Vacature coördinator grote club actie

Ieder najaar verkopen jeugdleden loten voor de grote club actie. Deze actie levert Daventria jaarlijks rond de 1500 euro op! De drie kinderen die de meeste loten verkopen krijgen hiervoor een prijs uitgereikt en worden voor hun verdienste gehuldigd. Om deze grote club actie in goede banen te leiden zoeken we een coordinator grote club actie die de actie uitzet en communiceert binnen de club. Als ook de cadeautjes en het huldigingsmoment regelt.

Neem voor meer informatie of bij interesse contact op met Elleke Steenbergen – elleke@avdaventria.nl

 

Vacature coördinator atletiek3daagse

Aan het begin van de zomervakantie kunnen jeugdleden en hun vriendjes of vriendinnetjes meedoen met ‘Drie-dol-dwaze-Daventria-dagen’!! Deze driedaagse vol sport, spel en vermaak is een extra aanbod van de club in de zomerperiode van trainingsreces. Het programma wordt vormgegeven en uitgevoerd door Daventria trainers. Om deze atletiek3daagse goed vorm te geven zoeken we een coördinator die de afstemming en communicatie verzorgd tussen betrokken trainers, ouders, kinderen en bestuur.

Neem voor meer informatie of bij interesse contact op met Elleke Steenbergen – elleke@avdaventria.nl

 

Vacature wedstrijdsecretariaat pupillen en junioren

Met veel plezier doen jeugdatleten mee aan wedstrijden. Ieder jaar zijn er acht wedstrijden voor de jeugd op onze eigen baan. Daarnaast doen atleten mee aan stedenwedstrijden en de competitie. Ouders melden hun kinderen via een button op de website van Daventria aan voor deelname wedstrijden. Voor een goed gestructureerd verloop hiervan is het belangrijk dat ouders en atleten vroegtijdig op de hoogte zijn van welke wedstrijden, wanneer en waar plaatsvinden. Wij zoeken één of meerdere mensen die het wedstrijdsecretariaat willen vormgeven. Taken die hieronder vallen zijn het in samenwerking met de wedstrijdorganisatie commissie opstellen en communiceren van de wedstrijdkalender. Als ook centrale inschrijving van aan wedstrijd deelnemende atleten op atletiek.nu. Het betreft een vacature die weinig tijd in beslag neemt, maar cruciaal is in een goed functionerende keten rond wedstrijden. De wedstrijdcoordinator onderhoudt contacten met de wedstrijdorganisatiecommissie, trainers en ouders/atleten.

Neem voor meer informatie of bij interesse contact op met Elleke Steenbergen – elleke@avdaventria.nl

 

 

Geef een reactie