post

Corona virus-update

Individuele baantrainingen tijdens lockdown

Leden die tijdens de lockdown buiten trainingsuren op de baan willen trainen, dienen dit door te geven aan Elleke Steenbergen. Zij coördineert vanuit het bestuur corona-zaken.

Melden kan via: elleke@avdaventria.nl

 

(14-12-2020)

Tijdens de persconferentie van de Minister-president van 13 oktober zijn er helaas weer aangescherpte maatregelen tegen het Corona virus aangekondigd.
De maatregelen zijn stevig, zo ook de gevolgen voor de verschillende activiteiten. Wij doen echter wel een dringend beroep op alle leden om zich aan de maatregelen te houden. Of je het er nu mee eens bent of niet.
Om met de woorden van onze premier te spreken: wees die realistische Nederlander die zijn of haar verantwoordelijkheid neemt

Voor onze vereniging betekent dit dat de trainingen van onze sporters jonger dan 18 jaar onveranderd door kunnen gaan. Senioren-trainingen blijven mogelijk maar in groepen van max. 4 personen in nader te bepalen vorm. Hierbij moeten we de 1,5 meter norm in acht blijven nemen. We wachten nadere invulling vanuit Atletiekunie en gemeente Deventer af en komen dan met onze invulling.
Wat op dit moment wel duidelijk is dat het clubhuis, de kleedkamers en douches niet kunnen worden gebruikt. Wedstrijden gaan niet door en publiek is niet welkom. 

 

(01-10-2020)

We kunnen net weer meekijken met de trainingen en helaas moeten we dat nu alweer teniet laten gaan.

  • Ouders en toeschouwers mogen helaas niet meer op de baan en moeten dus buiten het hek blijven.
  • We gaan de kiss&ride systeem weer hanteren.
  • Verder gaan de kantine en de kleedkamers weer dicht, de wc is voor nood te gebruiken

Wel missen we hierdoor het clubgevoel, ga lekker wandelen met een paar ouders of pak de hardloopschoenen. Misschien zijn er ouders die willen nadenken wat er allemaal beter kan of die zelfs taken op zich willen nemen.

 

Vanaf 2 juni mag ook onze oudere jeugd (13- 18 jaar) weer trainen zonder daarbij de 1,5 meter afstand in acht te nremen!
Vanaf 1 juli mag ons clubhuis weer open.(update 1-6-2020)

(9-5-2020) We mogen weer – trainingsschema en protocol
Het gaat nu echt gebeuren, de trainingen worden vanaf maandag 11 mei weer opgestart! 

De afgelopen weken zijn we druk geweest met het weer mogelijk maken van trainingen. We hebben fysieke maatregelen getroffen op de accommodatie en een protocol opgesteld volgens de richtlijnen van NOC/NSF en Atletiekunie. Op basis hiervan hebben we van de gemeente toestemming gekregen om weer te mogen trainen. De gemeente handhaaft op het protocol. Wanneer wij ons er niet/onvoldoende aan houden kan de gemeente ons het geven van trainingen verbieden.

Het protocol is onder bijgevoegd, evenals de verplichte veiligheids- en hygiëneregels die in acht genomen moeten worden. Het vriendelijke verzoek aan iedereen om hier notie van te nemen. Ook is het nieuwe trainingsschema opgesteld en bijgevoegd onder.

Protocol Junioren
Protocol Senioren en Masters
Veiligheids- en hygiëneregels
Trainingsschema m.i.v. 11 mei 2020

Een toelichting op het protocol, zoals besproken op de informatie-sessie voor ouders van 6 mei, volgt:

1. Een belangrijke regel is dat ouders NIET op de accommodatie mogen komen. Er staat een poortwachter bij het hek om ervoor te zorgen dat dit ook niet gebeurt. Als kinderen het spannend vinden om zonder ouders aan de zijlijn te trainen, dan kan het wellicht beter zijn om nog even te wachten met het weer laten trainen van deze kinderen.

2. Aangezien ook wij de 1,5 meter afstand regel moeten hanteren, is het brengen en halen zoals we gewend waren niet goed hanteerbaar. Er lopen dan namelijk teveel mensen tegelijk in een beperkte ruimte rond. Daarom willen u vragen om kinderen die met de auto komen, zoveel mogelijk af te zetten en weer door te rijden. Kiss & Ride.

3. De rugby begint ook weer met trainingen. Aangezien clubs looprichtingen moeten hanteren en ook bij de fietsenstalling afstand tot elkaar gehouden dient te worden, ligt er bij het stallen van de fietsen binnen de hekken een knelpunt. Wij willen dan ook graag dat fietsen in de stalling gezet worden die zich tussen de parkeerplaats en de wielerbaan bevindt.

4. Het valt niet uit te sluiten dat iemand meetraint die later ziek wordt. Om zicht te houden op met wie een atleet in contact is geweest is het belangrijk dat kinderen die niet meetrainen afgemeld worden bij de trainer. Dit is een reguliere regel, die nu extra belangrijk is.

5. Mocht het zo zijn dat er bij een kind na een training het coronavirus wordt geconstateerd, dan dient u dit door te geven aan het trainer en/of het bestuur. Wij zullen hierover dan anoniem communiceren, waarbij we vermelden in welke trainingsgroep het kind trainde. Mochten ouders behoefte hebben aan duidelijkheid over om welk kind het ging kan hierover contact opgenomen worden met het bestuur.

We zien elkaar graag weer op de baan en in het bos. Tot snel! (9-5-2020)

 

We mogen weer!
Na het mooie nieuws dat de jeugd weer mag trainen, kondigde het kabinet woensdagavond 6 mei aan dat ook de ouderen weer naar buiten mogen. Na 7 weken van sololoopjes en binnen training mag vanaf 11 mei iedereen weer buiten sporten! Eerste afspraken zijn: sporters moeten onderling 1,5 meter afstand houden, douchen gebeurt thuis en wedstrijden worden nog niet gespeeld.

Binnen de club zijn we druk bezig met de opstart goed te organiseren. We zullen een protocol voor jeugd en senioren/masters opstellen. Ook denken we na hoe we, met inachtneming van de afspraken, alle trainingsgroepen een plekje op de baan kunnen geven. Dit kan betekenen dat trainingstijden veranderen en in dat geval doen we dat om zoveel mogelijk sporters aan bod te laten komen. Zodra het trainingsschema bekend is, komt het op de website. Wordt vervolgd. (7-5-2020)

Opstart van de jeugdtrainingen
Na bijna 2 maanden lock down mogen onze jeugdatleten weer trainen op de baan. We starten de trainingen vanaf maandag 11 mei. De pupillen én junioren D1 (kinderen tot en met 12 jaar) trainen op maandag en woensdag gewoon van 18.00 uur tot 19.00 uur. De trainingstijden van junioren D2 en C junioren is anders dan gebruikelijk. Zolang corona-maatregelen gelden trainen de junioren D2 en C op maandag en woensdag van 19.30 – 20.30 uur!!
In de corona-tijd hanteren we een aantal regels om de trainingen mogelijk te maken. Deze zijn gebaseerd op het protocol Atletiekunie (opgesteld 28-4-2020):
SPELREGELS TRAININGEN:
• accommodatieverbod voor ouders / verzorgers en toeschouwers
• atleten dienen voor en na de training THUIS hun handen te wassen
• kleedkamers en kantine zijn gesloten (dus geef kinderen een eigen bidon mee om te drinken)
• toiletten kunnen alleen in nood gebruikt worden (dus laat kinderen thuis plassen)
• kiss&ride systeem voor brengen/ophalen met auto
• fietsen in stalling die zich bevindt tussen parkeerplaats/wielerbaan
• 1,5 meter afstand regel voor iedereen boven de 12 jaar
• kom niet als jij zelf of iemand bij jou in huis één van de volgende klachten heeft: verkoudheid, keelpijn, hoest, koorts
Natuurlijk is het best wel even wennen met deze nieuwe regels. Om iedereen zo goed mogelijk te helpen zijn er rond de aanvangstijd van de trainingen corona-coördinators aanwezig. Deze staan bij de parkeerplaats/fietsenstalling en bij het toegangshek tot onze accommodatie en zijn herkenbaar aan gele hesjes.
Daarnaast organiseren we op woensdag 6 mei van 19.00 tot 19.30 uur een digitale informatie-sessie voor iedereen die daar behoefte aan heeft. Via de mail wordt een uitnodigings-link verstuurd waarmee deelgenomen kan worden aan deze sessie. (5-5-2020)

 

<oude coronaberichten>

16 maart 2020 Het kabinet heeft besloten om alle sportclubs tot 6 april te sluiten. Dit betekent dat er geen activiteiten plaatsvinden op en rond de atletiekbaan van AV Daventria 1906.


14 maart 2020 In verband met het coronavirus zijn geen trainingen op en rond de atletiekbaan van AV Daventria 1906. Dit besluit is in lijn met het advies van de AtletiekUnie en het RIVM en geldt tot en met 1 april. Het is gedurende deze periode niet mogelijk gebruik te maken van de kleedkamers en het clubhuis.
De bosgroepen lopen in deze periode onder eigen verantwoordelijkheid wel door. Er wordt gelopen in kleine groepen (max. 10 personen) die direct starten vanaf het centrale verzamelpun


13 maart 2020 Om het coronavirus te bestrijden wil het Kabinet dat we zoveel mogelijk thuiswerken. Wie verkouden is, moet thuisblijven. Ons sociale leven moet naar een pauzestand en bijeenkomsten met veel mensen zijn taboe. De Nederlandse Sportbonden geven aan dat grote sportevenementen worden afgelast.

Voor Daventria betekent dit het volgende:
– De ALV die voor woensdagavond 18 maart gepland stond wordt uitgesteld.
– De jeugdtrainingen (minipupillen t/m Junioren B) op maandagavond en woensdagavond gaan niet door. Dit duurt zeker tot en met 1 april. De seniorentrainingen kunnen wel gewoon door gaan.
– Het jeugdkamp op 28 en 29 maart gaat niet door.
– De bosgroepen gaan door. We lopen in kleine groepen en vertrekken z.s.m. vanaf het centrale verzamelpunt.

Mensen die in kleine groepen willen sporten kunnen dit gewoon op de atletiekbaan blijven doen. Als de groepen te groot worden (boven 20 personen) dan graag splitsen.

De IJsselloop op 19 april is afgelast. (www.ijsselloop.nl) Ook de voorbereidende clinics op de zaterdagochtenden gaan niet door.
Over de competitiewedstrijden van de C/D junioren op 18 april in Enschede en de U20/U18 op 19 april in Drachten is nog geen beslissing bekend.


9 maart 2020  Het Coronavirus verspreidt zich door Nederland. Ook als club willen we graag onze maatregelen treffen. We volgen hiervoor het advies van het RIVM. https://www.rivm.nl/ Op dit moment is er geen reden om wedstrijden of evenementen af te gelasten. De trainingen zullen voorlopig dan ook gewoon doorgaan. Maar als je je niet goed voelt, willen we je wel vragen om (tijdelijk) niet naar de atletiekbaan te komen. Op deze manier kunnen we voorkomen dat het virus zich door de vereniging verspreidt en dat iedereen lekker kan blijven sporten.
Mochten er wijzigingen zijn in het advies van het RIVM, zullen wij ook ons advies aan jullie aanpassen. Uiteraard houden we jullie op de hoogte.

 

Geef een reactie