post

ALV op 17 februari 2021 online

Het bestuur van AV Daventria 1906 nodigt alle leden, commissieleden, ouders/verzorgers van jeugdleden en trainers uit om op woensdag 17 februari 2021 om 19:30 uur de algemene ledenvergadering online bij te wonen. De vergadering is op 17 februari vanaf 19:00 uur toegankelijk in Teams via de link die per mail is verzonden aan alle leden en vrienden van onze vereniging
Deze korte ALV is het vervolg op de vergadering die we op 8 juli 2020 online hebben gehouden. Destijds waren de financiële stukken nog niet beschikbaar zodat we dit onderwerp hebben doorgeschoven. Een overzicht van de financiën vindt u onderaan.

 
Agenda:
  1.  Opening en mededelingen
  2.  Financiën (jaarstukken over 2019 en begroting over 2020)
  3.  Bestuursverkiezing
      – Aftredend en niet herkiesbaar:  Anne-Marie van Soelen en Remco Bos
      – Verkiesbaar:  Gertjan Lutgendorff
  4.  Rondvraag
  5.  Sluiting

 

Klik hieronder voor de financiële stukken:

Balans
Winst en verlies
Toelichting

Geef een reactie