post

Daventria Veilig en Sportief

AV Daventria 1906 wil graag een sportieve, maar zeker ook een veilige vereniging zijn. Het bestuur heeft enkele jaren geleden besloten een tweetal vertrouwenscontactpersonen aan te stellen. Zij hebben bij ongewenst gedrag binnen de vereniging een ondersteunende taak naar de hulpvrager(s). Ongewenst gedrag komt overal voor en kan het sportplezier in hoge mate bederven. Onder ongewenst gedrag verstaan we seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten, discriminatie en interne criminaliteit. Als iemand last heeft van dit soort gedrag dan kan hij of zij contact opnemen met onze vertrouwenscontactpersonen.

Zij hebben als taak:
– te luisteren naar de klachten en/of problemen
– nagaan of bemiddeling wenselijk is
– in samenspraak met de hulpvrager bepalen welke stappen gezet worden
– doorverwijzen naar hulpverlening
– ondersteunen van de hulpvrager
– nazorg verlenen.

Twee nieuwe vertrouwenscontactpersonen.
Afgelopen jaren hebben Saskia Akihary en Albert Broekhoff de functie van vertrouwenscontactpersoon bij onze vereniging vervuld. Zij hebben echter aangegeven hiermee te stoppen. We zijn blij dat we twee nieuwe vertrouwenscontactpersonen kunnen voorstellen; Els Jonker en Wim Hauptmeijer. Hieronder stellen zij zich voor.

Els Jonker
Graag stel ik me voor als een van de twee nieuwe VertrouwensContactPersonen van AV Daventria: Els Jonker. Onlangs gepensioneerd na bijna veertig jaar als jeugdarts (vroeger heette dat schoolarts) met kinderen en ouders gewerkt te hebben. Bij Daventria loop ik al meer dan vijfendertig jaar mee als bosloper en loopleider. En sinds kort als lid van de redactie van de Daventriaan. Zelf ervaar ik Daventria als een veilige en sportieve vereniging waar ik me thuis voel. Mochten er toch andere ervaringen zijn, dan hoop ik dat jullie niet aarzelen om bij ons aan de bel te trekken. AV Daventria Veilig en Sportief, daar zet ik me graag voor in!

Wim Hauptmeijer
En de andere Vertrouwenscontactpersoon dat ben ik: Wim Hauptmeijer. Sinds 2004 lid van Daventria en loper bij bosgroep 5. Medio 2014 ben ik een van de trainers bij Loop je Lichter geworden; een loopgroep voor psychisch kwetsbare mensen. Sinds het najaar van 2016 ben ik medeloopleider van bosgroep 5. Daventria is voor mij een fijne en prettige vereniging, waarin ik het nuttige en aangename kan verenigen. Ik vind dat Daventria een veilige en sportieve vereniging is en dat vooral ook moet blijven. Daar wil ik mijn energie in steken en daar kunnen jullie mij op aanspreken.

Els en Wim zijn bereikbaar via het conctactformulier op de website of via vertrouwenspersonen@avdaventria.nl
Daarnaast kun je ook rechtstreeks contact opnemen met een vertrouwenspersoon van NOC*NSF, telefoon 0900-2025590. Voor meer contactmogelijkheden zie http://www.nocnsf.nl/help-het-is-mis-ik-wil-contact.

 

Geef een reactie