post

Daventria 110 jaar-feest op 8 oktober

Dit jaar bestaat AV Daventria 110 jaar! Hiermee hebben we ons 22e lustrum bereikt, wat we graag met iedereen willen vieren. Op zaterdag 8 oktober hebben we voor de gehele vereniging een programma samengesteld waarvoor we iedereen uitnodigen.
’s-Middags is een programma gericht op de kinderen, daarna een maaltijd waar alle leeftijden aan deel kunnen nemen en tot slot een avond vol vermaak. Locatie van dit alles is rond onze eigen accommodatie en ’s-avonds in het clubhuis van de Pickwick Players naast de atletiekbaan.

Kinderprogramma:
Tijd: 15:30-18:00        
Diverse spelen voor de kinderen en koffie, thee, limonade en cake.
Maaltijd
Tijd: 18:00-19:30        
Een lekkere en voedzame maaltijd om alvast wat bij te praten voorafgaand aan het avondprogramma of juist bij te komen van de middag. Neem ook gerust de kinderen mee.
Avondprogramma
Tijd: 19:30-laat            
De gouden tijden van de afgelopen 110 jaar herleven. Zoals het Daventrianen betaamd zullen er spectaculaire en entertainende optredens verzorgd worden. Na de optredens zal een DJ de muziek verzorgen en kunnen de voetjes van de vloer. Mocht je ook een optreden willen verzorgen, meld je dan aan via daventria110jaar@hotmail.com. Voor de avond zijn twee muntjes in de prijs inbegrepen.
Kosten:
Avondprogramma         €10
Maaltijd + avondprogramma     €15
Alleen Maaltijd         €5
Tickets zullen verkocht worden op alle avonden van 5 tot en met 8 september van 19:00 tot 19:30uur, of via daventria110jaar@hotmail.com

De Lustrumcommissie,
Paul Baars, Jurriën ten Hoeve, Ronald Kuin, Guus Loman, Lotte van de Put

Geef een reactie