post

Trainers in de schoolbanken

Daventria is aangesloten bij de NKS, voornamelijk voor deelname aan het project ‘Train de Trainer’. In dit project worden in de regio bijscholingen voor trainers georganiseerd.

2012-11-24_nks_train_de_trainer

Landelijk zijn er 90 atletiekverenigingen en loopgroepen die hieraan meedoen. Jaarlijks zijn er zo’n 50 bijscholingen in 10 clusters.

Op zaterdag 24 november was er in onze regio een bijscholing met als titel ‘Periodisering recreatieve loper’.

De bijscholing werd gehouden in het Veluws college (locatie Cortenbosch) in Apeldoorn.

Naast een theoretisch gedeelte waar de theorieën van Kotov, Dyson, Ozolin, Kreer & Popov en (uiteraard) Matveyev aan bod kwamen, was er een praktisch gedeelte dat inging  op het vergroten van de fitheid van lopers.

Namens Daventria waren Lini Strijker, Joop Vierveijzer, Henk Kasper, Henk Duinker en Hendrik Tjaden bij deze bijscholing aanwezig.

Wil je meer weten over de inhoud van deze bijscholing, vraag dan een van hen.

Geef een reactie