Afgraven middenterrein vanaf 2 juli

Zoals een aantal van julie al weten zal vanaf maandag 2 juli het middenterrein worden afgegraven en opnieuw ingezaaid worden. Dat betekent dat het middenterrein niet gebruikt kan en mag worden.

De rondbaan kan natuurlijk gewoon gebruikt blijven worden. Dat zal wat aanpassing en improvisatie van de trainers vragen. We vragen hiervoor jullie begrip.

Het terrein wordt uitgevlakt en op hoogte gebracht. Daarna wordt het veld opnieuw ingezaaid. Om het veld de kans te geven zich te herstellen en het gras de mogelijkheid te geven een goede dekking op het veld te genereren heeft het veld een (lange) rustperiode nodig om te bewortelen.

De periode juli tot oktober is in de natuur geen groeiperiode. Dit betekend dat het gras zich in deze periode moeilijker vestigt en ontwikkeld. Wanneer het veld de rustperiode niet wordt gegund is de kans groot dat het percentage grasbezetting erg laag wordt. Gevolg hiervan is dat het onvoldoende hemelwater kan opnemen en een modderpoel wordt. In het slechtste geval betekent dit dat het veld in 2013 dan weer gerenoveerd moet worden.

We willen iedereen dan ook met klem verzoeken het veld na de renovatie zo lang mogelijk met rust te laten. We hebben afgesproken dat het middenterrein tot 1 oktober 2012 niet gebruikt wordt.

Tot aan de vakantieperiode is er geen alteranatief vanwege onderhoud aan de grasvelden in de omgeving dus zal er enige creativiteit gevraagd worden om op de kunsttofbaan trainingen te houden. Vanaf begin augustus kan op de meeste momenten het trainingsveld van de PickWick Players gebruikt worden.

Tijdens de zomervakantieperiode is er voor de pupillen en junioren geen training. Dit houdt in dat de laatste training voor de vakantie op woensdag 18 juli zal zijn, de eerste training na de vakantie is op maandag 3 september. Sommige (oudere) juniorengroepen zullen wel doortrainen in de zomermaanden, neem hierover contact op met je trainer.

 

Geef een reactie