post

Corona update vanaf 8 november 2021

De recente corona aanscherpingen vragen om aanpassingen van ons doen en laten op de baan.

Na consultatie van Atletiekunie en gemeente Deventer hebben we gekozen voor een aantal maatregelen die jullie hieronder zien weergegeven.

Uitgangspunten bij deze maatregelen:

–        Voldoen aan de door de overheid gevraagde maatregelen;

–        Eenvoudig en praktisch realiseerbaar;

–        Zo min mogelijk beperkingen met betrekking tot de basale trainingsmogelijkheden;

–        Zo min mogelijk belasting van onze trainers en onze vrijwilligers;

–        Appellerend op het verantwoordelijkheidsgevoel van individuele leden;

–        Iedereen houdt zich aan basisregels (bv niezen in ellenboog, maximaal handen wassen etc., 1,5 meter afstand is tijdens training geen vereiste)

–        De maatregelen gelden voor personen ouder dan 18 jaar.

1)     De kleedkamers en douches zijn vanaf vandaag gesloten. Wij vragen atleten eventuele spullen onder het balkon op banken en tafels te plaatsen (in plastic zak bij natte omstandigheden).

2)     Eén van de toiletten beneden blijft toegankelijk de andere wordt eveneens afgesloten. Aan de buitendeur richting hal bevindt zich een bord (vrij/bezet). Er kan dan maximaal 1 persoon naar binnen voor toiletgebruik. Toilet wordt voorzien van met schoonmaak- en ontsmettingsmiddelen. Buitendeur wordt door trainers voorafgaande aan training geopend en nadien gesloten (met nieuwe toegangssysteem).

3)     Voor gebruik krachthonk zijn corona-coördinatoren aangesteld vanuit meerkamp- en mila-groep. Zij checken deelnemers op coronatoegangsbewijs en gebruiken het krachthonk zo veel mogelijk buiten de reguliere trainingstijden. Via digitaal openen hal/krachthonk wordt corona-coördinatie vastgelegd. Indien andere groepen, en bijvoorbeeld fysio, gebruik wensen te maken van het krachthonk kan dat onder dezelfde voorwaarden.

4)     Het clubhuis is dicht maar kan door avond groepen gebruikt worden. Diegene die het clubhuis opent is (en verklaart zich) tevens de corona coördinator voor die avond. Hij/Zij controleert aanwezigen op geldig corona-toegangsbewijs. Openen kantine wordt door het nieuwe systeem ook digitaal vastgelegd.

5)     Materiaalhok en wedstrijdmaterialen/licht-hok wordt alleen door trainers betreden (voor trainers is geen coronatoegangsbewijs vereist).

We denken zo op een passende wijze gehoor te kunnen geven aan de nieuwe maatregelen.

Mochten jullie nog niet in bezit zijn van toegangscodes voor de materiaalhokken, neem dan contact op met Jeroen Fanoy.

Geef een reactie