Nieuwe structuur baanatletiek voor senioren en masters

Ingezonden door het bestuur

Sinds de algemene ledenvergadering van juni jl. hebben we een nieuw beleidsplan voor de baanatletiek senioren & masters 2009 – 2012.

Opzet
Dit beleidsplan heeft als doelstelling: structuur bieden voor de verschillende trainingsgroepen van senioren en masters bij de vereniging.
De ambities die hieruit worden geformuleerd zijn drieledig:
– Voor iedere atleet een trainingsomgeving cre�ren waarin elke atleet zijn sport met plezier kan uitoefenen op recreatief- en wedstrijdniveau.
– Voor atleten de keuzemogelijkheid bieden om te trainen op afstand en/of op prestatie.
– Inzicht in organisatie en dagelijkse gang van zaken voor atleten, trainers en bestuur van Daventria.

Dit betekent o.m. dat we voor de baanatleten de keus willen maken voor twee herkenbare groepen:

Prestatie gericht

Van de atleten die ‘er voor gaan’ wordt een prestatieambitie verwacht waaraan een trainer gekoppeld is die de uitdaging met deze atleten aangaat. Er kan worden geselecteerd voor deze groep door de trainer, in overleg met de trainingsco�rdinator.
Deze groep zal uit atleten bestaan die bereid zijn om tenminste 3 keer per week te trainen (waarvan in principe 2 x per week een baantraining nl. maandag/dinsdag en donderdag) volgens de schema�s van de trainer. In overleg tussen de trainer en de loper wordt bepaald aan welke wedstrijden worden meegedaan.

Recreatief gericht

Van de atleten die een ‘recreatieve’ benadering kiezen staat het ‘lekker lopen’ voorop. Ook lopers die wel prestatiegericht willen trainen maar niet aan de criteria van de prestatiegroep kunnen of willen voldoen vallen hier onder. Binnen de afstandgerichte benadering kan een keuze gemaakt worden voor 5 km / 10 km / 15 km / halve marathon / hele marathon. Voor deze groep zijn trainingsschema’s beschikbaar die gericht zijn op de drie afstandscategorie�n. Daarbij wordt een differentiatie aangebracht naar 3 tot 4 eindtijden op deze afstanden. De schema�s zijn gericht op maximaal 2 tot 4 trainingen per week.
Ingeval er twee of meer trainers beschikbaar zijn voor deze groep dan dienen zij onderling afspraken te maken over het maken van de schema’s.

Invoering
Vanaf 1 augustus is begonnen met de invoering van deze nieuwe structuur. Dit houdt in dat de baantraining op de woensdagavond is vervallen. In plaats daarvan is er baantraining op de dinsdagavond en de donderdagavond.

Op dinsdagavond beginnen de trainingen om 19:00 uur en wordt er getraind tot pakweg 21:00 uur. Op donderdagavond beginnen de trainingen om 19:30 uur en wordt er getraind tot ca. 21:00 uur.

Op de dinsdagavond zal er extra aandacht aan loopscholing en ‘basic speed’ worden gegeven. Verder zal bij de invulling van de dinsdagavond de nadruk komen te liggen op het trainen op de ‘lactate threshold’ of de zgn. ‘lactaat drempel’. Dat houdt in dat de afstanden op die avond wat langer zullen zijn. Daarbij moet je denken aan afstanden van 600 meter tot 3000 meter.

Op de donderdagavond zal de nadruk komen te liggen op VO2Max- en ‘basic speed’ oftewel basissnelheidstrainingen. Het zal duidelijk zijn dat de afstanden dan wat korter zijn en de tempo’s hoger.

Op de woensdagavond wordt er in de regel om 19:00 uur vanaf de baan een ‘herstelloop’ gelopen. Deze trainingen zijn er alleen op gericht om te ‘herstellen’ van de baantraining van de avond daarvoor. De trainingen zullen dan ook nooit langer dan 60 minuten bedragen en worden buiten de baan uitgevoerd.

Deze verandering brengt met zich mee dat van alle baanatleten wordt verwacht dat zij op korte termijn een keuze maken voor een bepaalde trainingsstructuur en hierbij dan ook zoveel mogelijk aanwezig zullen zijn.
De trainingsschema’s van de trainers kunnen alleen optimaal werken als je de trainingen zoveel mogelijk uitvoert. Kun je wegens omstandigheden een training niet uitvoeren stem dit dan van te voren af met je trainer.

Voor vragen kun je terecht bij Ed van Beek (trainer baanatleten
dinsdag/donderdag) of bij de bestuursleden Johan Kats en Hans Blankestijn.

Geef een reactie