Contributie

De bedragen “per jaar” worden eind januari geïncasseerd. De bedragen “per half jaar” worden in januari en juli geïncasseerd.

Bij inschrijving als atletieklid wordt eenmalig € 8,85 aan administratiekosten in rekening gebracht.

De contributie is vooraf verschuldigd en gaat in vanaf het moment van inschrijving. De lidmaatschapsperiode is steeds gelijk aan een kalenderjaar. Indien aanmelding gedurende het kalenderjaar plaats vindt wordt de verenigingsbijdrage naar rato (van de resterende periode van het jaar) toegepast.

De contributie wordt berekend op basis van de leeftijd, die in het betreffende kalenderjaar wordt bereikt.

Gezinskorting van 50% van de verenigingscontributie (niet de bondsafdrachten / het inschrijfgeld) wordt verleend voor het derde en volgende lid van een gezin. De korting wordt toegepast op het laagste verenigings-contributiebedrag.

Afschrijven van het contributiegeld vindt plaats door automatische incasso.

Opzegging is uitsluitend schriftelijk (of per e-mail aan: ledenadm@avdaventria.nl).
* Voor sporters waarvan de contributie één keer per jaar vervalt (zoals bosrecreanten) kunnen één keer per jaar opzeggen (per 31/12). De opzegging dienst dan tot uiterlijk 1 maand voor einde van het kalenderjaar; dat wil zeggen vóór 1 december door de ledenadministratie te zijn ontvangen.
* Voor sporters waarvan de contributie twee keer per jaar vervalt (zoals baanatleten) kunnen twee keer per jaar opzeggen (per 30/6 en per 31/12). De opzegging dienst dan tot uiterlijk 1 maand voor einde van het half jaar; dat wil zeggen vóór 1 juni of vóór 1 december door de ledenadministratie te zijn ontvangen.

Contributie bedragen voor 2024:

ContributieVerenigingsbijdrage Afdracht aan AtletiekunieLicentiekostenInschrijfgeld wedstrijden
1e half jaar2e half jaarper jaarper jaarper jaar
Minipup€ 63,56€ 65,46€ 17,50 
Pupillen 8 t/m 11 jaar € 81,32€ 83,76€ 17,50€ 9,50€ 25,00
Junioren 12 t/m 15 jaar € 81,32€ 83,76€ 18,50€ 16,90€ 25,00
Junioren 16 t/m 18 jaar € 81,32€ 83,76€ 18,50€ 16,90 
G-atleten€ 81,32€ 83,76€ 18,50€ 27,00 
Senioren/baan- en wegatleet€ 104,82€ 107,96€ 20,00€ 27,00 
Bosrecreanten / Triami-gastlid€ 72,07€ 20,00 
Wandelgroep€ 36,03€ 20,00
Donateurs€ 36,00
Loop je lichter€ 30,00€ 30,00

Bij een lidmaatschap is er een verplichte afdracht aan de Atletiekunie. Ook de inschrijfgelden voor wedstrijden voor jeugdleden is verplicht (ook al doet de sporter niet mee aan wedstrijden)
De aanschaf van een Licentie is voor jeugdleden verplicht. Voor senioren is een Licentie niet verplicht.