post

Daventriaan 2021-1

Alle leden en vrienden van onze vereniging ontvingen onlangs de laatste Daventriaan in hun digitale postbus. Heb je hem niet ontvangen? Geef dan je acutele email adres even door via: secretaris@avdaventria.nl

Lees hem nu hier:

Daventriaan 2021-01
post

In Memoriam Mieke Hekkers

Op 22 februari jl. is Mieke Hekkers overleden. Mieke was geen lid meer van onze vereniging maar heeft jaren geleden met ons meegelopen. Maarten Douwe Bredero schreef onderstaand ter nagedachtenis aan Mieke.

In Memoriam Mieke Hekkers

Langs deze weg sta ik graag stil bij deze bijzondere vrouw. Zo vaak mee mogen rennen op de baan, over velden, door bossen. Met als topper de langste afstand op de laatste dag van een trainingsweekend rondom Arnhem. Uitgelopen met slechts Mieke en nog een Daventriaan.

Als persoon de rust zelve, haar stille charme, aantrekkelijk voor mannen. Op zaterdag naar haar werk in die Zutphense boekhandel.

Helaas al enkele jaren geen contact meer met haar gehad. De laatste keer een sms-uitwisseling over een hardloopverhalenboek, dat ik van haar en Ed had gekregen. Ziek in bed nam ik eindelijk de gelegenheid dat te lezen.

Nu is zij écht ziek geworden, met fatale afloop. Als vrouw zonder kind heeft ze zich door het leven geslagen. Met kracht, eindeloos veel dieselkracht.

Haar herinnering zal ik altijd blijven koesteren. Dag Mieke,

MDB mieke 2

post

ALV op 17 februari 2021 online

Het bestuur van AV Daventria 1906 nodigt alle leden, commissieleden, ouders/verzorgers van jeugdleden en trainers uit om op woensdag 17 februari 2021 om 19:30 uur de algemene ledenvergadering online bij te wonen. De vergadering is op 17 februari vanaf 19:00 uur toegankelijk in Teams via de link die per mail is verzonden aan alle leden en vrienden van onze vereniging
Deze korte ALV is het vervolg op de vergadering die we op 8 juli 2020 online hebben gehouden. Destijds waren de financiële stukken nog niet beschikbaar zodat we dit onderwerp hebben doorgeschoven. Een overzicht van de financiën vindt u onderaan.

 
Agenda:
  1.  Opening en mededelingen
  2.  Financiën (jaarstukken over 2019 en begroting over 2020)
  3.  Bestuursverkiezing
      – Aftredend en niet herkiesbaar:  Anne-Marie van Soelen en Remco Bos
      – Verkiesbaar:  Gertjan Lutgendorff
  4.  Rondvraag
  5.  Sluiting

 

Klik hieronder voor de financiële stukken:

Balans
Winst en verlies
Toelichting

post

Ap Kingma overleden

We ontvingen het droevige bericht dat Ap Kingma op 88-jarige leeftijd is overleden. Ap woonde al lang in Nord (Drenthe) en was sinds afgelopen zomer weduwnaar geworden. Ap was lid van onze vereniging sinds 1967 en vierde enkele jaren geleden in ons midden zijn 50-jarig jubileum. In 1977 werd Ap lid van verdienste van Daventria.

post

Race for refugees, doe ook mee of doneer!

Lees hieronder hoe onze Nick Oppers in deze wedstrijdloze periode gemotiveerd blijft hardlopen en per kilometer geld bijeenbrengt voor mensen in Oeganda.

Misschien is deze goede doelenactie wel iets voor jou! Race for refugees biedt de mogelijkheid om iets goeds te doen voor een ander én voor jezelf. Het wordt georganiseerd door ZOA, een organisatie die noodhulp biedt voor mensen in crisisgebieden en helpt met wederopbouw en ontwikkeling. Tijdens deze actie kan je wandelend, hardlopend of fietsend kilometers maken om geld op te halen voor mensen die alles kwijt zijn geraakt door een oorlog of een ramp, met vluchtelingen als specifieke doelgroep van de actie.

Continue reading

post

Grote club actie

Tijdens de Pietentraining kregen de drie kinderen die de meeste lootjes voor de Grote club actie hebben verkocht een prijs! Dit jaar hebben de kinderen 1250 euro opgehaald voor de club!

Groteclubactie

De meeste loten zijn verkocht door G’noa van Bussel. Zij verkocht er samen met haar broertje 60!! Emma Meijer verkocht er 49 en Lieke Cents wist 40 loten te verkopen. Een prachtig verkoopresultaat van deze kinderen!

Dankzij de inzet van alle pupillen kan de club investeren in nieuw materiaal. Heel veel dank aan alle verkopers!

Veilig sporten

‘Blijf je stil of praat je erover?’:  Wat doe je als je iets ziet gebeuren wat misschien niet deugt? Iets wat het sporten in onze vereniging voor sommigen onveilig maakt? Een veilige sportvereniging maken we met elkaar, de sporters, het bestuur, de trainers, vrijwilligers, en ouders. We zorgen met elkaar voor elkaar.  

Voor elkaar zorgen betekent dat we ons dus niet stilhouden bij een vermoeden van ongewenst gedrag of onveilige situatie. De video’s van de campagne geven een mooie inkijk in waar we het over hebben. En in hoe je kunt twijfelen als je iets ziet.

Dus maak je je zorgen? Blijf niet stil maar trek aan de bel! Bespreek het met elkaar, met ons als vertrouwenscontactpersonen vcp@avdaventria.nl of met Centrum Veilige Sport (contactinfo staat op de poster).