post

Baanrenovatie gaat door

Er is toestemming voor het kappen van enkele bomen waardoor er geen belemmeringen meer zijn voor start deze zomer van de renovatie van onze atletiekbaan.
Wel is de start van de werkzaamheden met één week vertraagd en dus wordt gestart op maandag 24 juni a.s.

(de geplande spellen-zeskamp gaat gewoon door op zondag 16 juni)