Onze vereniging geeft invulling aan de eisen die door het Kabinet zijn gesteld in verband met de coronacirsis. Dit betekent dat enkele trainingen zijn vervallen en andere trainingen zijn aangepast. De trainer heeft hierover steeds de laatste informatie.

We voldoen hiermee aan het protocol "Verantwoorde Atletieksport" zoals dat is opgesteld door de AtletiekUnie, het sportprotocol van de NOC*NSF en aan de nieuwe noodverordenig van de Veiligheidsregio IJsselland.

De geldende regels en protocollen vind je hier: https://www.atletiekunie.nl/kenniscentrum/bestuurder-en-commissielid/anderhalvemetersamenleving
De noodverordening van onze veiligheisregio vind je hier: https://www.vrijsselland.nl/nieuwe-noodverordening-voor-veiligheidsregio-ijsselland-7/

Het overzicht met onze trainingstijden vind je hier