Commissies

De vereniging kent diverse taakgebieden waarbinnen één of meerdere commissies vallen. Het bestuurslid voor het betreffende taakgebied is ook aanspreekpunt voor de betreffende commissie (zie onder Vereniging -> Organisatie -> Bestuur).

Cross Commisie (Bunkercross)

De Cross Commissie heeft tot doel een volwaardige cross op niveau neer te zetten, met een uitdagend parcours, die met verschillende afstanden voor iedereen toegankelijk is.

Johan Kats (wedstrijdleider)

 tel. 06-82476091

Bert Brendeke

 

Lianne Arling

 

Mirjam Timmermans

 

 

Jeugd Activiteiten Commisie (JAC)

De JAC heeft tot doel de betrokkenheid en binding onder de jeugd creëren door het organiseren van gezellige bijeenkomsten en feesten, zoals de jaarlijkse organisatie van een Sinterklaasavond, disco en het jeugdkamp.

Gwendolyne Lammersen

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Marcel Kunst

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Marja de Wit

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Evenementencommissie

De evenementen commissie heeft als doel, betrokkenheid met elkaar en binding met onze club voor alle Daventrianen te vergroten door middel het organiseren van bijv. de nieuwjaarsborrel, de vrijwilligersavond of een ander feest.

Jurriën ten Hoeve

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Paul Baars

 

Guus Loman

 

Lotte van de Put

 

 

Recreatie Atletiek Commissie (RAC)

De loopsport in de vorm van recreatieve wegatletiek valt bij AV Daventria 1906 onder de verantwoordelijkheid van de Recreatie Atletiek Commissie (RAC). Het is een van de commissies die het bestuur van de AV Daventria 1906 bijstaan bij het uitvoeren van het beleid. Doelstelling van de RAC is de behartiging en begeleiding van de loopsport als onderdeel van de recreatie-atletiek in de ruimste zin van het woord. Onder recreatieve atletiekbeoefening van de loopsport verstaan we een atletiekvorm, waaraan een ieder - binnen een bepaald kader - op eigen wijze kan deelnemen. Om de doelstelling te bereiken neemt de RAC de volgende taken op zich:

• De begeleiding en behartiging van de "bosgroep";

• Organiseren van lezingen voor het werven van leden;

• Geven van cursussen op allerlei gebied voor de leden, bijvoorbeeld de loopcursus voor beginners;

• Zorgdragen voor een adequate bezetting van trainers en begeleiders van de bosgroep;

• Ontplooien van initiatieven voor andere vormen van recreatieve atletiek;

• Initiatieven voor het organiseren van/bij wedstrijden en/of evenementen.

Anton Stolte

  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Johan Kats

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Rudy Muller

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Daphne Stroobants

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Sponsorcommissie

De sponsorcommissie heeft als doel om de atletiekvereniging AV Daventria 1906 zoveel mogelijk financiële en andere middelen te verschaffen door hiervoor particulieren, zowel bedrijven als personen, als sponsor te werven en te behouden en daarmee overeenkomsten op maat af te sluiten tot wederzijds voordeel.

Ryan Boons

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 06-20618344

Jan Willem Broer

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 06-45594757

Raymond Hassink

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 06-20833186

Anke Kieviet

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 06-45759273

Martin Ververda

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 06-41112214

 

Stichting IJsselloop
De IJsselloop is bestuurlijk een aparte stichting en heeft tot doel het organiseren van de IJsselloop. Zie ook www.ijsselloop.nl : “De IJsselloop wil meer zijn dan een hardloopwedstrijd. Een keer per jaar toveren we de stad om in een sportief evenement voor jong en oud. We zijn er voor iedereen en meedoen is zeker zo belangrijk als winnen. Ook dit jaar maken we er weer een feestelijk stadsevenement van, voor alle deelnemers èn bezoekers.”

 

Wedstrijd Organisatie Commisie (WOC)

De WOC organiseert alle baanatletiekwedstrijden van AV Daventria 1906. Jaarlijks worden er gemiddeld 5 baanwedstrijden georganiseerd. De WOC organiseert allerlei typen wedstrijden, waaronder competitiewedstrijden, stedenwedstrijden, werpdriekampen en clubkampioenschappen. De taken van de WOC zijn verdeeld in een aantal functies, zoals hieronder beschreven.

Contactgegevens

Functie

Taken

Daniëlle Koopman

06-44622638

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 Wedstrijdsecretaris

  • Verwerking inschrijvingen
  • Klaarmaken startnummers en jurylijsten
  • Verwerking uitslagen

Peter Vos

06-22184893

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 Jurycoördinator

  •  Regelen juryleden en wedstrijdofficials (wedstrijdleider, starter, scheidsrechter)
  • Organisatie jurycursussen

Wim Klein Baltink

 Materialencoördinator

  • Klaarzetten en opruimen materialen

Thomas Thijs

 Algemeen lid

  • Bestellen medailles
  • Promotie voor de wedstrijd
  • Verslaglegging na de wedstrijd
  • Allerlei hand- en spandiensten op wedstrijddag

Siebrand Zoethout

 Algemeen lid